Kraj:Jihočeský
Okres:Tábor
Začátek dražby: 27.09.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 76.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc.č. 1821 – zahrada, o výměře 1.535 m2, v k.ú. a obci Chotěmice, okres Tábor. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 80 m od pozemku. Při místním šetření bylo zjištěno, že se na pozemku nachází objekt, který není předmětem evidence v KN. Jedná se o přízemní neevidovaný objekt rodinné rekreace ze smíšeného zdiva (část zděná z CP a tvárnic a část dřevěná) s využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Chotěmice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící.  Objekt je napojen na IS: elektro. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 30 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.


Zpět na seznam dražeb