Kraj:Vysočina
Okres:Havlíčkův Brod
Začátek dražby: 21.09.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 88.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 600 – trvalý travní porost, o výměře 829 m2, parc.č. 710 – trvalý travní porost, o výměře 70 m2, parc.č. 777/42 – orná půda, o výměře 2.843 m2, a parc.č. 777/169 – trvalý travní porost, o výměře 983 m2, vše v k.ú. a obci Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod.

Pozemek parc.č. 600 je situován v okrajové části zastavěného území obce s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek parc.č. 710 se nachází v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Pozemky parc.č. 777/42 a parc.č. 777/169 jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb