Kraj:Olomoucký
Okres:Šumperk
Začátek dražby: 20.09.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 820.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu přízemního, zděného objektu občanské vybavenosti pod pultovou střechou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Brníčko, v řadové zástavbě jako samostatně stojící při hlavní komunikaci procházející obcí. Pozemky leží v rovinném terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. V obci Brníčko se nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Jedná se o bývalý areál pro kulturní aktivity s pódiem a hledištěm. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 50 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Předmětem dražby je dále pozemek parc.č. 431 – ostatní plocha, parc.č. 558/1 – trvalý travní porost, parc.č. 479 – ostatní plocha, vše v k.ú. Brníčko u Zábřehu, obec Brníčko, okres Šumperk.


Zpět na seznam dražeb