Kraj:Ústecký kraj
Okres:Louny
Začátek dražby: 24.07.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 540.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Postoloprty, v místní části Seletice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící, na adrese Seletice 19, 440 01 Postoloprty. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích ve vlastnictví Ústeckého kraje. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. Dle sdělení účastníků místního šetření a informací ČSÚ ve městě Postoloprty je dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 1+1 s podstandardním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných materiálů cca 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2017 byly provedeny nové rozvody elektra a vody, byl vyměněn nový el. bojler a byla provedena částečná modernizace kuchyně a koupelny. Je zde předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav.

Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích, oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, opěrná zídka, zpevněné plochy (betonové), přípojky IS.


Zpět na seznam dražeb