Kraj:Jihomoravský
Okres:Blansko
Začátek dražby: 14.09.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 34.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu přízemní, nepodsklepené garáže ze smíšeného zdiva pod mírnou pultovou střechou. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části městyse Svitávka, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci. Ve městě Svitávka se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů cca 40 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.


Zpět na seznam dražeb