Kraj:Ústecký
Okres:Děčín
Začátek dražby: 10.08.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 573.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu bytové jednotky č. 1113/1 v budově č.p. 1113, v obci Děčín I-Děčín, na pozemku parc.č. 162, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a pozemku v rozsahu 450/9621, vše v k.ú. a obci Děčín, okres Děčín, která se nachází v I. podzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími, na ulici Zámecká. Objekt není vybaven žádným výtahem. Dle dostupných údajů byl objekt postaven v roce 1930. V roce 2005 byla provedena výměna střešní krytiny, klempířských konstrukcí a původních oken za nová, v letech 2002 a 2013 byl objekt poškozen záplavami. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je dle sdělení předsedkyně SVJ nefunkční. Dále dle sdělení předsedkyně SVJ byl byt v souvislosti s povodněmi značně poškozen, kdy v posledních letech je dle sdělení byt vlhký a neužívaný. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako špatná.


Zpět na seznam dražeb