Kraj:Olomoucký
Okres:Olomouc
Začátek dražby: 18.07.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 45.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/10 k nemovitým věcem - pozemkům p.č. 218/18, p.č. 269/12 a p.č. 287/21 – vše orná půda, v k.ú. Vsisko, obec Velký Týnec, okres Olomouc.

Pozemek p.č. 218/18 se nachází v odlehlé, jižní části katastrálního území a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku ve vlastnictví obce Velký Týnec. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 269/12 se nachází v odlehlé, jihozápadní části katastrálního území a je přístupný po nezpevněném pozemku ve vlastnictví obce Velký Týnec. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 287/21 se nachází v odlehlé, jihozápadní části katastrálního území a je přístupný po nezpevněném pozemku ve vlastnictví obce Grygov. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb