Kraj:Olomoucký
Okres:Prostějov
Začátek dražby: 24.08.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 44.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 k pozemku parc.č. 2134 – orná půda, o výměře 5.861 m2, v k.ú. a obci Čelechovice na Hané, okres Prostějov, který je situován v odlehlé, severovýchodní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb