Kraj:Plzeňský
Okres:Klatovy
Začátek dražby: 23.08.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 173.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na částečně podsklepeném objektu rodinné rekreace ze smíšeného zdiva v uliční části se dvěma nadzemními podlažími a ve dvorní přízemní bez využitého podkroví pod sedlovou střechou. Objekt se nachází na adrese Nezamyslice 77, 342 01 Nezamyslice. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, v části nezpevněné, komunikaci, zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 25 m od předmětu dražby. V obci Nezamyslice se nachází tyto IS: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 80 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).


Zpět na seznam dražeb