Kraj:Vysočina
Okres:Havlíčkův Brod
Začátek dražby: 17.08.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 23.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/24 k pozemku parc.č. 303 – trvalý travní porost, parc.č. 305 – trvalý travní porost, parc.č. 306/3 – ostatní plocha, parc.č. 189 – trvalý travní porost, parc.č. 203/6 – trvalý travní porost, parc.č. 203/7 – trvalý travní porost, parc.č. 210 – orná půda, parc.č. 255 – trvalý travní porost, parc.č. 295/21 – trvalý travní porost, parc.č. 309/2 – lesní pozemek a parc.č. 600/1 – ostatní plocha, o celkové výměře 26.230 m2, vše v k.ú. a obci Služátky, okres Havlíčkův Brod, které jsou situovány v okrajové části zastavěného území obce s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci. Podrobný popis jednotlivých pozemků je patrný z ocenění.


Zpět na seznam dražeb