Kraj:Ústecký
Okres:Děčín
Začátek dražby: 09.08.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 12.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k pozemku parc.č. 1385/10 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, v k.ú. a obci Děčín. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné a následně nezpevněné, veřejné komunikaci. Dle platného územního plánu města Děčín je pozemek zahrnut v plochách jako: „Technická infrastruktura“. Na pozemku se nachází stavba: Děčín II-Nové Město, č.e. 1548, garáž, LV 1932 pro k.ú. Děčín, tato je však ve vlastnictví 3. osoby, a proto není předmětem dražby.


Zpět na seznam dražeb