Kraj:Vysočina
Okres:Havlíčkův Brod
Začátek dražby: 03.08.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 31.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o opakovanou dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc.č. 807/2 o výměře 2.662 m2, pozemku parc.č. 827/3 o výměře 1.978 m2, parc.č. 827/4 o výměře 1.532 m2, parc.č. 827/5 o výměře 500 m2, parc.č. 832/3 o výměře 276 m2 a parc.č. 835/2 o výměře 566 m2, vše lesní pozemky v k.ú. a obci Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod. Pozemky se nachází západně od obce Horní Paseka u lokality mzv. V studánkách jako okrajové parcely komplexu lesa mzv. Spálensko s návazností na zemědělský půdní fond. Podrobný popis jednotlivých pozemků je patrný z ocenění.


Zpět na seznam dražeb