Kraj:Olomoucký
Okres:Přerov
Začátek dražby: 02.08.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 22.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc.č. 477 – orná půda, o výměře 1.865 m2, v k.ú. Přestavlky u Přerova, obec Přestavlky, okres Přerov, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb