Kraj:Moravskoslezský
Okres:Frýdek-Místek
Začátek dražby: 17.07.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 100.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 pozemku p.č. 998 - orná půda, v k.ú. Písečná u Jablunkova, obec Písečná, okres Frýdek-Místek, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Písečná, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku ve vlastnictví Obce Písečná. Dle informací ČSÚ v obci Písečná je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Písečná je pozemek veden jako: „plochy: bydlení individuálního (rodinné domy) - návrh“. Informace získány z www stránek obce Písečná. Na pozemku se nachází vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou standardní krytinou.


Zpět na seznam dražeb