Kraj:Středočeský
Okres:Kutná Hora
Začátek dražby: 26.07.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 88.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 591 – trvalý travní porost, o výměře 3 558 m2, v k.ú. Útěšenovice, obec Zbraslavice, okres Kutná Hora, který je situován v odlehlé, severovýchodní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb