Kraj:Jihomoravský
Okres:Vyškov
Začátek dražby: 20.07.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 406.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 na zděném rodinném domě pod sedlovou střechou. Objekt se nachází na adrese Kozlany č.p. 117, 683 41 Kozlany. Parkování je možné ve vlastním průjezdu nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Dle informací ČSÚ v obci Kozlany je možné napojení na tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou.


Zpět na seznam dražeb