Kraj:Olomoucký
Okres:Přerov
Začátek dražby: 19.07.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 36.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k pozemku parc.č. 1269/15 – ostatní plocha, o výměře 337 m2, v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, obec Veselíčko, okres Přerov, který je situován v okrajové, rekreační části obce Veselíčko. Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Na pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle informací ČSÚ se v obci Veselíčko nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Veselíčko je pozemek zahrnut v plochách stávajících: „RI - plochy staveb pro rodinnou rekreaci“.


Zpět na seznam dražeb