Kraj:Jihočeský
Okres:Prachatice
Začátek dražby: 14.07.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 98.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek, pachtovní smlouva
3. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6 na pozemku parc.č. 1346 – trvalý travní porost, o výměře 3.639 m2, v k.ú. a obci Prachatice, který se nachází na severním okraji zastavěné části města Prachatice. Pozemek je ohraničený zpevněnou cestou, je svažitý k severovýchodní straně a je ohraničený zpevněnou cestou. Přes pozemek vede nadzemní vedení VN.


Zpět na seznam dražeb