Kraj:Jihočeský
Okres:České Budějovice
Začátek dražby: 13.07.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 80.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 1430/40 – orná půda, o výměře 2.852 m2, a pozemku parc.č. 2693/20 – orná půda, o výměře 2.081 m2, vše v k.ú. a obci Kamenný Újezd, okres České Budějovice. Pozemek parc.č. 1430/40 je situován v severovýchodní části katastrálního území s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Pozemek je součástí zemědělských honů. Pozemek parc.č. 2693/20 je situován ve východní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je součástí zemědělských honů .


Zpět na seznam dražeb