Kraj:Zlínský
Okres:Vsetín
Začátek dražby: 12.07.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 6.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/12 k pozemku parc.č. 686/4 – ostatní plocha, o výměře 237 m2, a pozemku parc.č. 1043/32 – orná půda, o výměře 5.225 m2, vše v k.ú. a obci Krhová, okres Vsetín, které jsou situovány ve vnitřní části zastavěného území obce, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové porosty plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb