Kraj:Ústecký
Okres:Teplice
Začátek dražby: 11.7.2019 10:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 266.700 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/4 na podsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovky). Objekt je situovaný do půdorysného tvaru čtverce, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Novosedlice, na adrese Nezvalova č.p. 383, 417 31 Novosedlice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

Objekt sestává ze tří bytových jednotek o velikosti 2+1 (I. nadzemní podlaží), 2+1 (I. nadzemní podlaží) a 3+1 (podkroví) každá s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka, z roku 1937. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V 80. létech byly vyměněny opraveno vytápění a okna vyměněna za nová. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako mírně zanedbanou.


Zpět na seznam dražeb