Kraj:Jihočeský kraj
Okres:Tábor
Začátek dražby: 1.9.2022
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 64.040 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Znalecký posudek - lesní pozemek

Jedná spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 pozemků v k.ú. Chýnov u Tábora, obec Chýnov, okres Tábor, které jsou situovány v severovýchodní části katastrálního území. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem přes nezpevněné pozemky, jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb