Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-venkov
Začátek dražby: 24.07.2019 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 145.400 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 773/1 - zahrada, o výměře 150 m2, pozemku p.č. 773/2 - zahrada, o výměře 1.627 m2 a pozemku p.č. 797 - zahrada, o výměře 1.163 m2, vše v k.ú. Omice, obec Omice, okres Brno-venkov, které tvoří funkční celek, jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Omice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 70 m. Dle nformací ČSÚ v obci Omice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Omice jsou pozemky zahrnuty ve stávajících plochách: „ZZ - plochy zemědělské - zahrady a sady v nezastavěném území.“ Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb