Kraj:Středočeský
Okres:Rakovník
Začátek dražby: 29.9.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 12.713.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Fotodokumentace
4. Usnesení o odročení elektronické dražby
5. Usnesení o nařízení elektronické dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to pozemek parc.č. St. 1/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Skřivaň, č.p. 13, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1/1), parc.č. St. 1/2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Skřivaň, č.p. 66, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1/2), parc.č. St. 67 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., bez LV), parc.č. 69 – orná půda, parc.č. 72/1 – ostatní plocha, parc.č. 72/2 – ostatní plocha, parc.č. 74 – ostatní plocha, parc.č. 75/2 – ovocný sad, parc.č. 75/3 – zahrada, parc.č. 610 – ostatní plocha, vše v k.ú. Skřivaň, obec Pavlíkov, okres Rakovník.

Jedná se o agroturistické centrum, tvořené souborem pozemků a budov, které se nachází v zastavěné části obce Pavlíkov, v místní části Skřivaň. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce. Areál je napojen na IS: elektro, obecní vodovod, vlastní septik, vlastní studnu. V obci Pavlíkov nachází tyto IS: hloubková kanalizace.

Objekt č.p. 13 - bydlení, na pozemku p.č. St. 1/1 - „zámek“

Jedná se o částečně podsklepený objekt ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími s využitým podkrovím pod valbovou střechou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka jako samostatně stojící. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1354. V roce 1950 byla provedena výměna krovu. V roce 2012 byla započata kompletní rekonstrukce vnitřního vybavení objektu, která byla stavebně, technicky a funkčně dokončena v roce 2016. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako velmi dobrou.

Objekt č.p. 13, na pozemku p.č. St. 1/1 - „sýpka, šenk“

Jedná se o nepodsklepený, panelový objekt původní sýpky se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka jako samostatně stojící. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1354. V roce 2016 byla na objektu provedena kompletní modernizace vnitřního vybavení. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako velmi dobrou.

Objekt č.p. 13, na pozemku p.č. St. 1/1 - „budova stodoly, relaxační centrum“

Jedná se o nepodsklepený, přízemní objekt s využitým podkrovím pod sedlovou střechou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka jako samostatně stojící. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1354. V roce 2016 proběhla kompletní modernizace vybavení. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako velmi dobrou.

Objekt č.p. 13, na pozemku p.č. St. 1/1 - „stáje, bourárna masa“

Jedná se o nepodsklepený, přízemní objekt ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru jako samostatně stojící. Objekt sestává z boxů pro koně (celkem 10 stání), druhá polovina se přebudovává na společenský sál, dále se v objektu nachází bourárna masa se sociálním zařízením, chladícím a bouracím pultem. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1354. V roce 2016 proběhla kompletní modernizace objektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako dobrou.

Objekt č.p. 66 - bydlení, na pozemku p.č. St. 1/2 - „rodinný dům“

Jedná se o nepodsklepený, přízemní rodinný dům, ze smíšeného zdiva pod valbovou střechou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka jako samostatně stojící. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 100 roků. V roce 2015 proběhla kompletní modernizace vnitřního vybavení objektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako velmi dobrou.

Objekt bez čp/če - garáž, na pozemku p.č. St. 67

Jedná se o částečně podsklepený, přízemní objekt garáže ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 100 roků. V roce 2014 proběhla celková modernizace objektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako velmi dobrou.


Zpět na seznam dražeb