Kraj:Jihomoravský
Okres:Vyškov
Začátek dražby: 17.02.2022 14:00
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 35.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 337/54 – orná půda, o výměře 1.507 m2, a dále spoluvlastnického podílu o velikosti id. 4/112 k pozemku parc.č. 337/34 – orná půda, o výměře 602 m2, vše v k.ú. Lhota, obec a okres Vyškov. Pozemky jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb