Kraj:Středočeský
Okres:Mladá Boleslav
Začátek dražby: 16.02.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 1.625.640 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovité věci – bytové jednotky č. 130/6 v budově č.p. 130, v obci Semčice, na pozemku p.č. St. 145, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a pozemkům, vše v k.ú. Semčice a obci, okres Mladá Boleslav, která se nachází ve III. nadzemním podlaží (podkroví) výše uvedeného zděného, podsklepeného bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Bytový dům není vybaven žádným výtahem, je přístupný z veřejné částečně zpevněné komunikace na pozemku ve vlastnictví obce, zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m. Objekt byl pravděpodobně postaven před více jak 40-ti lety. V roce 2010 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, výměna střešní krytiny, oprava komínů, dodatečná izolace základů a výměna původních oken za nová včetně parapetů.  Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 (o výměře 85,7 m2) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je pravděpodobně situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.


Zpět na seznam dražeb