Kraj:Královéhradecký
Okres:Hradec Králové
Začátek dražby: 15.02.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 23.207 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc.č. 784/1 – lesní pozemek, o výměře 6.188 m2, v k.ú. Slezské Předměstí, obec a okres Hradec Králové. Pozemek se nachází severozápadně od Svinar, u lokality mzv. Pod silnicí, jako řemenová okrajová parcela menšího komplexu lesa s přímou návazností na zástavbu. Parcela je poměrně dobře vylišitelná, přístupná a částečně i stabilizovaná.


Zpět na seznam dražeb