Kraj:Středočeský
Okres:Benešov
Začátek dražby: 24.03.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 303.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o odročení elektronické dražby
4. Usnesení o zrušení elektronické dražby

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 685 - trvalý travní porost, parc.č. 705/2 - trvalý travní porost, parc.č. 707 - trvalý travní porost, parc.č. 933/14 - orná půda, parc.č. 934 - orná půda, parc.č. 935/1 - ostatní plocha, parc.č. 1025/29 - trvalý travní porost a parc.č. 1026/4 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Bezmíř, obec Vojkov, okres Benešov, o celkové výměře 19.716 m2. Pozemky jsou součástí zemědělských honů, na části pozemků se nachází náletové dřeviny.


Zpět na seznam dražeb