Kraj:Olomoucký
Okres:Přerov
Začátek dražby: 09.02.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 26.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 na přízemním, dřevěném, podsklepeném objektu rodinné rekreace bez využitého podkroví pod pultovou střechou. Objekt se nachází na adrese: ev.č. 270, 750 02 Přerov I-Město. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 290 m od předmětu dražby. Objekt je napojen na IS: elektro. Objekt sestává z jedné místnosti se sociálním zařízením tvořeným pouze suchým WC. Původní stáří objektu je dle dostupných materiálů přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.


Zpět na seznam dražeb