Kraj:Středočeský
Okres:Rakovník
Začátek dražby: 07.02.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 55.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k pozemkům p.č. 964/1 – zahrada, o výměře 477 m2, p.č. 1008/2 – zahrada, o výměře 406 m2, a p.č. 1008/3 - orná půda, o výměře 662 m2, vše v k.ú. Rousínov u Rakovníka, obec Slabce, okres Rakovník, které  jsou situovány v okrajové, zastavěné části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné veřejné komunikaci, která se  nachází ve vzdálenosti cca 35 m od předmětu dražby. Dle informací ČSÚ v obci Slabce je možné napojení na tyto IS: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod.


Zpět na seznam dražeb