Kraj:Pardubický
Okres:Ústí nad Orlicí
Začátek dražby: 03.02.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 83.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemku p.č. 399/7 - ostatní plocha, o výměře 534 m2, v k.ú. Hylváty, obec a okres Ústí nad Orlicí, který je situován v okrajové, zastavěné části města. Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Dle informací ČSÚ ve městě Ústí nad Orlicí se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Ústí nad Orlicí je pozemek zahrnut v plochách jako: „OV - občanské vybavení - veřejná infrastruktura“. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny.


Zpět na seznam dražeb