Kraj:Ústecký
Okres:Ústí nad Labem
Začátek dražby: 01.02.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 240.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu pozemku p.č. 902/19 – zahrada, o výměře 468 m2, a dále spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/17 na celkem osmi pozemcích o celkové výměře 991 m2, vše v k.ú. a obci Zálezly, okres Ústí nad Labem. Při místním šetření bylo zjištěno, že na pozemku p.č. 902/19 je situován objekt rodinné rekreace, který není předmětem evidence v katastru nemovitostí. Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod pultovou střechou krytou standardní krytinou, který sestává z jedné obytné místnosti. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné komunikaci. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 40 metru od předmětu dražby (přístup k pozemku p.č. 902/19 je pouze pro pěší).


Zpět na seznam dražeb