Kraj:Jihočeský
Okres:Písek
Začátek dražby: 27.01.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 320.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu pozemku p.č. 181/30 - trvalý travní porost, o výměře 772 m2, v k.ú. Zátaví, obec Kestřany, okres Písek, který je situován v okrajové, zastavěné části obce. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněných pozemcích, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 45 m od pozemku. Přes pozemek vede trasa elektrického vedení. V obci Kestřany nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Kestřany je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných jako: „BR - plochy bydlení – rodinné domy“.

Na pozemku se nachází přízemní objekt vedlejší stavby, z části dřevěné a z části ocelové konstrukce s dřevěnou výplní se sedlovou střechou. Tato je ve špatném stavebně - technickém stavu (bez údržby).


Zpět na seznam dražeb