Kraj:Vysočina
Okres:Třebíč
Začátek dražby: 26.01.2022
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 286.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 225/9 - ostatní plocha, o výměře 405 m2, v k.ú. a obci Hluboké, okres Třebíč, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Hluboké. Pozemek je situován v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Dle informací ČSÚ v obci Hluboké se nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Hluboké je pozemek zahrnut v plochách jako: „BV - plochy bydlení - bydlení venkovského charakteru“.


Zpět na seznam dražeb