Kraj:Olomoucký
Okres:Šumperk
Začátek dražby: 25.01.2022
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 1.253.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku parc.č. 187/20 – orná půda, o výměře 8.077 m2, parc.č. 201 – orná půda, o výměře 6.173 m2, parc.č. 205 – orná půda, o výměře 28.922 m2, parc.č. 206 – orná půda, o výměře 22.273 m2, parc.č. 207/11 – orná půda, o výměře 2.026 m2, a parc.č. 208/2 – orná půda, o výměře 4.875 m2, vše v k.ú. a obci Police, okres Šumperk. Pozemky se nachází jihozápadně od souvisle zastavěného území, nenachází se na nich žádné stavby a jedná se o zemědělské pozemky.


Zpět na seznam dražeb