Kraj:Olomoucký
Okres:Přerov
Začátek dražby: 24.01.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 4.940 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/109 na celkem 15 lesních pozemcích o celkové výměre 82.866 m2, vše v k.ú. a obci Tovačov, okres Přerov. Dražené pozemky tvoří jeden funkční celek, nachází se východně od Tovačova podél toku řeky Moravy na soutoku s drobným vodním tokem mzv. Morávka. Parcely jsou poměrně dobře vylišitelné, přístupné a částečně i stabilizované. Porost nacházející se na pozemcích odpovídá charakteru lužních lesů. Dle platného územního plánu není předpokládáno jiné využití a ani nejsou pozemky předmětem územního nebo stavebního řízení podle stavebního zákona.


Zpět na seznam dražeb