Kraj:Královéhradecký
Okres:Trutnov
Začátek dražby: 18.01.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 663.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na zděném, podsklepeném rodinném domě se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou. Objekt se nachází na adrese Lípová 33, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Z části byla vyměněna okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.


Zpět na seznam dražeb