Kraj:Vysočina
Okres:Třebíč
Začátek dražby: 17.01.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 390.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o zrušení elektronické dražby

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na přízemním, zděném, nepodsklepeném rodinném domě pod sedlovou střechou. Objekt se nachází na adrese Mohelno 275, 675 75 Mohelno. Parkování je možné ve vlastním průjezdu a na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je pravděpodobně napojen na IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení (nebylo možné ověřit). Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrný.


Zpět na seznam dražeb