Kraj:Středočeský
Okres:Nymburk
Začátek dražby: 12.01.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 24.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5/48 k pozemku p.č. 40/2 - orná půda, o výměře 11.468 m2, v k.ú. Nová Ves u Chotěšic, obec Chotěšice, okres Nymburk, který je situován v severní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.


Zpět na seznam dražeb