Kraj:Vysočina
Okres:Havlíčkův Brod
Začátek dražby: 11.01.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 63.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemku p.č. 914/2 - orná půda, o výměře 3.533 m2, v k.ú. a obci Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, který je situován v severozápadní části katastrálního území, v okrajové, zastavěné části obce Světlá nad Sázavou, s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení.


Zpět na seznam dražeb