Kraj:Liberecký
Okres:Liberec
Začátek dražby: 10.01.2022 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 58.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 31 - trvalý travní porost, o výměře 2.877 m2, a pozemku p.č. 265/1 - ostatní plocha, o výměře 589 m2, vše v k.ú. a obci Hlavice, okres Liberec, které jsou situovány ve vnitřní části katastrálního území. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém až sklonitém terénu a tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Zpět na seznam dražeb