Kraj:Královéhradecký
Okres:Náchod
Začátek dražby: 03.01.2022
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 21.334 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 k pozemku p.č. 83/1 – zahrada, o výměře 587 m2, v k.ú. Pěkov, obec Police nad Metují, okres Náchod, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Police nad Metují, v místní části Pěkov ve sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, přes pozemek p.č. 83 (ve vlastnictví obce) a přes pozemek p.č. 83/5, který je ve vlastnictví třetích osob. Přístup není po právní stránce zajištěn. Nad pozemkem vede trasa elektrického vedení. V obci Police nad Metují se nachází IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu je pozemek zahrnut v plochách jako: „BV - plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV)“.


Zpět na seznam dražeb