Kraj:Hlavní město Praha
Okres:Hlavní město Praha
Začátek dražby: 30.11.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 54.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek
3. Usnesení o odročení elektronické dražby

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/12 k pozemku p.č. 3454/10 - ostatní plocha, o výměře 130 m2, pozemku p.č. 3454/11 - ostatní plocha, o výměře 96 m2, a pozemku p.č. 3456/4 - ostatní plocha, o výměře 36 m2, vše v k.ú. Michle, obec Praha, okres Hlavní město Praha, které jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části města, v místní části Michle. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích, které jsou ve vlastnictví různých subjektů. Dle platného územního plánu města Praha jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „dopravní infrastruktura - vybraná komunikační síť“.


Zpět na seznam dražeb