Kraj:Královéhradecký
Okres:Trutnov
Začátek dražby: 29.11.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 136.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemku p.č. 17 - zahrada, o výměře 558 m2, v k.ú. Starý Sedloňov, obec Velké Svatoňovice, okres Trutnov, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Velké Svatoňovice, v místní části Starý Sedloňov. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci a přes pozemek p.č. 544/1 - lesní pozemek, který je ve vlastnictví České republiky. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 20 m od předmětu dražby. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru a smrkové stromoví. V obci Velké Svatoňovice nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Velké Svatoňovice je pozemek vedený jako: „plochy bydlení v rodinných domech“.


Zpět na seznam dražeb