Kraj:Moravskoslezský
Okres:Ostrava
Začátek dražby: 11.11.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 1.167.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru čtverce, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Ostrava v místní části Slezská Ostrava v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět dražby se nachází na adrese Šachetní 890/16, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 10. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 4741 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, trativod. Dle informací ČSÚ v obci Ostrava je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1983. Na levou, zadní část rodinného domu navazuje přístřešek ocelové konstrukce krytý krytinou Onduline. Za rodinným domem vpravo je situována zděná kůlna pod pultovou střechou krytou standardní krytinou IPA.


Zpět na seznam dražeb