Kraj:Ústecký kraj
Okres:Teplice
Začátek dražby: 16.11.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 260.000 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Teplice, v místní části Trnovany, v řadové zástavbě jako řadový krajní, na adrese: Zemská 105/11, 415 01 Teplice - Trnovany. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku ve vlastnictví města. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť předmět ocenění nebyl zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1937. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností, byla vyměněna okna za nová plastová. Je zde předpoklad provedení menších stavebních úprav.

Na levou část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní garáž ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: přípojky IS.


Zpět na seznam dražeb