Kraj:Středočeský
Okres:Kutná Hora
Začátek dražby: 18.11.2021 13:30
Místo dražby:
Nejnižší podání: 61.580 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Znalecký posudek
2. Dražební vyhláška

Jedná se o dražbu nemovitých věcí, a to pozemku p.č. 1291 - lesní pozemek, o výměře 2.651 m2, a pozemku p.č. 1505 - lesní pozemek, o výměře 5.381 m2, vše v k.ú. a obci Horušice, okres Kutná Hora. Pozemek p.č. 1291 se nachází severně od obce Horušice u lokality mzv. Lesní olšina, pozemek p.č. 1505 se nachází východně od obce Horušice u lokality mzv. U Růžanské doliny. Jedná se o okrajové parcely komplexu lesa s návazností na zemědělský půdní fond, parcely jsou poměrně dobře vylišitelné, přístupné a částečně i stabilizované. Podrobné informace jsou uvedeny ve znaleckém posudku.


Zpět na seznam dražeb