Kraj:Liberecký
Okres:Liberec
Začátek dražby: 18.11.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 13.754 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Předmětem dražby je parcela č. 136 v k.ú. Albrechtice u Frýdlantu, obec Frýdlant, okres Liberec. Dražený pozemek se nachází jižně od obce u lokality mzv. Filipov jako izolovaná parcela v loukách s návazností na dům jiného vlastníka. Parcela je poměrně dobře vylišitelná, dobře přístupná. Jedná se o les hospodářský na mírném svahu. Bezlesí tvoří okrajovou část navazující louky. Dle platného územního plánu není předpokládáno jiné využití a ani není pozemek předmětem územního nebo stavebního řízení.


Zpět na seznam dražeb