Kraj:Moravskoslezský kraj
Okres:Opava
Začátek dražby: 11.11.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - OK dražby
Nejnižší podání: 1.106.670 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o zděný, zřejmě podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Rohov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící, na adrese Slezská 101, 747 25 Rohov. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku ve vlastnictví obce. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní žumpu. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Rohov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 2+1 (I. nadzemní podlaží) a 3+1 (II. nadzemní podlaží) se společným sociálním zařízením. Původní stáří objektu je cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2009 byla vyměněna nová střešní krytina a byla provedena modernizace vnitřního vybavení. Je zde předpoklad provedení menších stavebních úprav.

Na obytnou část rodinného domu navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s garáží se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Za rodinným domem se nachází přízemní, zděná kůlna se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem.

Příslušenství je tvořeno těmito venkovními úpravami: zpevněné plochy (betonové), vrata z ocelové konstrukce, vrátka z ocelové konstrukce, žumpa, přípojky IS


Zpět na seznam dražeb