Kraj:Plzeňský
Okres:Tachov
Začátek dražby: 08.11.2021 13:30
Místo dražby:Elektronická dražba - Dražby exekutoři
Nejnižší podání: 206.667 Kč
Dokument k zobrazení: 1. Dražební vyhláška
2. Znalecký posudek

Jedná se o dražbu pozemku p.č. 550/8 - ostatní plocha, o výměře 457 m2, v k.ú. Vížka, obec Planá, okres Tachov. Při místním šetření bylo zjištěno, že na pozemku p.č. 550/8 se nachází rozestavěný objekt rekreačního domku, který není předmětem evidence v katastru nemovitostí. Ze sdělení Městského úřadu Planá, odbor stavebního úřadu, ze dne 12.3.2021 vyplývá, že stavba rekreačního domku byla stavebním povolením povolena dne 25.6.1990 včetně elektro přípojky, žumpy a vnitřní elektroinstalace, nicméně k dnešnímu dni nebyla zkolaudována. Pozemek se nachází v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. V obci Planá nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu je pozemek zahrnut v plochách jako: „SV – plochy smíšené obytné - venkovské“.


Zpět na seznam dražeb